Era behov mina uppdrag

Jag erbjuder kompetensutveckling i form av utbildning och handledning/implementeringsstöd för chefer och personalgrupper inom vård & omsorg, skola, behandling, sjukvård, kriminalvård, psykiatri och andra människovårdande verksamheter.

Min erfarenhet är att vi behöver implementera grunder för ett gemensamt bemötande & förhållningssätt i verksamheten som delas av alla oavsett roll och uppdrag. Där relationsskapande är grunden för det goda förändringsarbetet. Systemiskt perspektiv är en annan grund i arbetet. Att arbeta med individens system så som familj, anhöriga och nätverk skapar en känsla av att äga sin egen förändring - empowerment och en varaktig förändring som håller över tid.

Utgångspunkten är alltid att vi stannar upp och funderar kring våra uppdrag – om "varför vi går till jobbet varje dag" – för vems skull vi är där vi är. Det goda värdskapet är grunden som utgår från att ta oss från servicemänniskor till värdar i våra verksamheter. Värdskapet innebär bla en fördjupning i att vi säkerställer att det vi säger och det vi gör landar hos individen vi möter på rätt sätt. Värdskap handlar om konsten att få människor att känna sig välkomna.

Först när dessa grunderna är förankrade kan vi koppla på vårt arbete med olika metoder och den evidensbaserade praktiken.

Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering?

LÄS MER

Studio III

LÄS MER

Stöd & Rådgivning

LÄS MER

NPF-anpassning

Vi vet att det gör en skillnad när vi anpassar skolan, boendet & stödet efter de människor som behöver det lilla extra – vi skapar då trygga och goda miljöer

LÄS MER

Lågaffektivt bemötande

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter.

LÄS MER

Det dagliga stödet – hur skapar vi en fungerande tillvaro

LÄS MER

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Att tänka i termer av styrkor och resurser är till hjälp för att vi ska hitta lösningarna på våra problem.

LÄS MER

Handledning – Implementeringsstöd o/e Hands-on stöd

LÄS MER