Nytt uppdrag

I förra veckan blev det klart – jag fick mitt första NPF-säkrings uppdraget i företaget. Partille kommun ska NPF-säkra sin vuxenutbildningen och jag kommer ingå som en del i detta arbete. Jag kommer träffa personalen i utbildning och handledning vid 7 tillfälle under 2019 med start redan nästa vecka!

Kommunen har blivit bevilja projektpengar från Specialpedagogiska skolmyndigheten SPSM – som kommer följa arbetet.

Partille känns som en kommun som ligger i framkant som förstår värdet av just kunskap och kompetens för att möta studenter med olika svårigheter på bästa sätt. Detta framgår tydligt i projektmedelsansökan till SPSM där man defivnierat följande syftet med projektet är att

Vuxenutbildningen i Partille vill kvalitetssäkra verksamheten för elever i behov av särskilt stöd genom att ge personal ökad kunskap om NPF och psykiska funktionsnedsättningar för att i slutändan öka måluppfyllelsen. All personal, inklusive skolledning, administration, studie-och yrkesvägledning och pedagogisk personal får fördjupad kunskap om elever med NPF och psykisk funktionsnedsättning. Syftet med projektet är att implementera rutiner kring elever i behov av särskilt stöd i organisationen, att personal inom vuxenutbildningen får höjd kompetensnivå i bemötande (lågaffektivt) och pedagoger inom organisationen ges pedagogiska verktyg för att uppmärksamma och identifiera elevers behov av särskilda anpassningar, samt kunskap i att ta fram handlingsplaner och genom dessa arbeta med metodutveckling i verksamheten. Vuxenutbildningen vill även genom ökad kunskap om ovanstående målgrupp möjliggöra för fler studerande att påbörja studier och skifta mellan olika studienivåer samt öka måluppfyllelsen för dessa.

Vill du veta mer om NPF-säkringen så läs gärna mer här på min hemsida eller skriva några rader till mig så berättar jag gärna mer.

Ser verkligen fram emot samarbetet med kommunen!

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *