NPF-säkring

Vi vet att det gör en skillnad när vi anpassar skolan, boendet & stödet efter de människor som behöver det lilla extra – vi skapar då trygga och goda miljöer
Jag erbjuder NPF-säkring av er verksamhet – Säkringen anpassas utifrån ert uppdrag och behoven hos de människor ni möter i det dagliga arbetet och innehåller tre områden; Kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF – diagnoskriterier och vilka svårigheter kan individen därför ha. Kunskap om individen – ni får tillgång till en rad kartläggningsverktyg att använda […]

Lågaffektivt bemötande

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter.
Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos. Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejskov är den […]

Det dagliga stödet – hur skapar vi en fungerande tillvaro

För att uppnå ett optimalt stöd i vardagen – måste vi ha ett klart fokus på varför vi ska ha detta. Stödet i vardagen ska skapa de bästa förutsättningarna för en Fungerande vardag. Grunden i en fungerande vardag handlar mycket om att få sina grundläggande behov tillgodosedda.

Lösningsfokuserat förhållningssätt

Att tänka i termer av styrkor och resurser är till hjälp för att vi ska hitta lösningarna på våra problem.
Genom att prata om dessa/tänka på dessa kan man hitta lösningar i de områden där det inte fungerar så bra. Att prata om resurser ger hopp. De människor vi möter i våra uppdrag har ofta en historik där de mötts av problemfokus – de har blivit sina problem. Att bygga på saker som fungerar – […]

Handledning – Implementeringsstöd o/e Hands-on stöd

Många verksamheter satsar mycket tid och pengar på utbildning med fokus på nya arbetssätt och metoder. Att lyckas med implementering av arbetssätt och ny kunskap är en stor utmaning. Aktuell implementeringsforskning menar att det tar minst 3 år att implementera ett nytt arbetssätt fullt ut i en organisation. Det finns tydlig fallgropar längst vägen. Den […]