Handledning – Implementeringsstöd o/e Hands-on stöd

Många verksamheter satsar mycket tid och pengar på utbildning med fokus på nya arbetssätt och metoder. Att lyckas med implementering av arbetssätt och ny kunskap är en stor utmaning.

Aktuell implementeringsforskning menar att det tar minst 3 år att implementera ett nytt arbetssätt fullt ut i en organisation. Det finns tydlig fallgropar längst vägen. Den första kommer i direkt anslutning till avslutad utbildning. När du kommer tillbaka till arbetsplatser är det därför av största vikt att det finns en plan för hur den nya kunskapen ska implementeras i arbetet.

Chefen har en viktig och central roll i arbetet och behöver vara bärare av den nya kunskapen. Detta för att kunna fatta de klokaste besluten för verksamheten som ligger i linje med arbetssätt.

Jag erbjuder stöd med implementeringen  med fokus på att ni ska kunna anpassa era arbetssätt i det dagliga arbetet. Jag utgår  ifrån ert dagliga arbete/uppdrag – mötet med dem ni finns till för.

Som en del i detta kan jag även gå in och skugga verksamheten för att skapa mig bilder av de situationer ni beskriver under handledningarna.

Vi utgår från HANTVERKET i era respektive uppdrag där HURet är/blir centralt.

I dessa uppdrag upprättar vi tydliga målkontrakt där vi utvärderar insatsen – för att på så sätt säkra att ni får det ni önskar/behöver.