NPF-anpassning

Vi vet att det gör en skillnad när vi anpassar skolan, boendet & stödet efter de människor som behöver det lilla extra – vi skapar då trygga och goda miljöer

Jag erbjuder NPF-anpassning av er verksamhet –

Anpassas utifrån ert uppdrag och behoven hos de människor ni möter i det dagliga arbetet och innehåller tre områden;

  • Kunskap om Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – NPF – diagnoskriterier och vilka svårigheter kan individen därför ha.
  • Kunskap om individen – ni får tillgång till en rad kartläggningsverktyg att använda på individnivå – för att tex kunna säkerställa att ert stöd hamnar på rätt nivå och för att kunna förebygga utmanande beteende – exempelvis vad det innebär för Kalle, Olle, Lisa, Muhamed att ex ha ADHD, vilka triggers finns hos individen och hur yttrar sig stress osv
  • Tydliggörande pedagogik – utifrån dessa båda kunskapskällor (ovan) kan vi nu skapa ett dagligt stöd som är anpassat för den enskilde individen. Vi tittar på olika hjälpmedel, kommunikationsverktyg och stödsystem. Vi går en rond i er miljö för att se om och hur vi ska säkerställa anpassning av denna.

NPF-passningen bygger på tre heldagar med efterföljande implementeringsstöd