Lågaffektivt bemötande

Det lågaffektiva förhållningsättet ingår i den standard som Socialstyrelsen rekommenderar för LSS-verksamheter.

Arbetssättet har sitt ursprung i arbete riktat till personer med autismspektrumdiagnoser men har visat sig ha god effekt även i bemötande av personer som saknar diagnos.

Det lågaffektiva tankesättet tar utgångspunkt dels i affektteori och annan utvecklings- och neuropsykologi, dels i en etisk och filosofisk grundsyn. Dessa kan beskrivas på olika sätt. Bo Hejskov är den främsta företrädaren i Sverige av förhållningsättet. Han beskriver den filosofiska grundsynen som två principer, ansvarsprincipen och kontrollprincipen, i kombination med hur vi ser på människan vi möter.

Läs mer om förhållningssättet på https://hejlskov.se/

Jag erbjuder utbildning och implementeringsstöd i  LAB där ni även för tillgång till de tre verktygslådorna HANTERA – UTVÄRDERA – FÖRÄNDRA