Studio III

Jag har förmånen att vara en av STUDIO IIIs konsulter i Sverige. STUDIO III är en metod för hantering av utmanande beteende som bygger på Lågaffektivt bemötande. Kan därmed erbjuda båda uppdragsutbildningar riktade till hela verksamheter men även öppna utbildningar. Läs mer på STUDIO III Sveriges hemsida. www.lagaffektivt.se