Studio III

Jag har den stora äran att vara en av Studio IIIs konsulter i Sverige. Har med detta nu även möjlighet att erbjuda Studio III utbildningar i Sverige. Tillsammans med min kollega Jennie Linde bildar vi Studio III Sverige. Läs gärna mer på vår hemsida www.lagaffaktivt.se