Lösningsfokuserat förhållningssätt

Att tänka i termer av styrkor och resurser är till hjälp för att vi ska hitta lösningarna på våra problem.

Genom att prata om dessa/tänka på dessa kan man hitta lösningar i de områden där det inte fungerar så bra. Att prata om resurser ger hopp. De människor vi möter i våra uppdrag har ofta en historik där de mötts av problemfokus – de har blivit sina problem. Att bygga på saker som fungerar – saker som jag är bra på – erbjuder ett nytt sätt att tänka om sig själv.

Lösningsfokuserat förhållningsätt har sin utgångspunkt från systemteoretisk förklaringsmodeller. Lösningsfokuserat arbetssätt är framarbetat av Insoo Kim Berg och Steve deShazer under 1980-talet som en modell för förändringsarbete. Det lösningsfokuserade förhållningsättet är inte enbart en metod för förändring utan ett sätt att tänka, ett förhållningssätt som kan hjälpa oss att inte fastna i ältande av problem utan istället fundera över: Hur skulle vi vilja ha det? Och sedan hjälpas åt att ta oss dit, med hjälp av tilltro till allas möjligheter och vilja, tydligt stöd, och uppmärksamhet på framstegen.

I lösningsfokuserat arbetssätt har man har uttalad tilltro till att varje människa har förmåga att äga sin egen lösning.

Med Lösningsfokuserat förhållningssätt i det dagliga arbetet erbjuder vi brukarna/klienterna/eleverna/anhöriga ett nytt sätt att se och förhålla sig på/till sina problem. Som personal ansvarar man för att hålla fokus på individens styrkor och resurser. Att identifiera och synliggöra det man ser som går i linje mot målen, både för individen själv och för arbetsgruppen. Detta hjälper den enskilde att befästa sina förändringar.

Vi kan ha stor nytta av det i alla våra möten så väl i klientarbetet som i arbetet med att skapa den goda arbetsmiljön och i lösningsfokuserat ledarskap.

http://verti.se/losningsfokus/

http://www.mirakelboxen.se

http://www.hilit.se

http://www.sikt.se