Med 30 års erfarenhet av socialt arbete i olika former startar jag nu eget företag för att dela med mig av mina kunskaper.

Under mitt yrkesverksamma liv har jag identifierat en rad principer och grunder som blivit centrala för att lyckas i våra respektive uppdrag – oavsett verksamhet, uppdrag, målgrupp och åldersgrupp. Detta har med åren blivit mina fokusområden oavsett vart jag befunnit mig så också här i min egna verksamhet.

Jag har erfarenhet av arbete med personer som har ökade sårbarheter och stresskänslighet såsom tex Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Jag har arbetat i kommunal socialtjänsten med förändringsarbete och förebyggande arbete runt barn, unga och deras familjer. Har även flera års  arbetslivserfarenhet av arbete inom privat vård och omsorg där jag bla har startat upp och drivit HVB-hem, skola och LSS-verksamheter.

Jag har arbetat som chef och ledare på olika nivåer.

Jag är utbildad Socialpedagog med steg 1 kompetens inom systemteori (familjeterapi). Är även utbildad inom bla lösningsinriktad pedagogik, lågaffektiv bemötande & Tydliggörande pedagogik (TEACCH).  

Jag har arbetet som metodchef inom privat vård och omsorg med  ansvaret att samordna, tydliggöra och utveckla metoder för att lyckas med uppdraget ett bra liv för barn och unga med ökande sårbarheter som kom i kontakt med verksamheterna.

Jag drivs av utveckling, kompetens och säkerställande av innehåll – av vikten av att vi gör det vi säger att vi ska göra.

Jag har under 2020 givit ut en bok – Lågaffektivt bemötande – Vad krävs för en lyckad implementering? Bo Hejlskov Elvén har skrivit förordet i boken och han skriver bland annat I boken presenteras en modell för implementering av förhållningssättet Lågaffektivt bemötande. Boken löser därmed den kanske största utmaningen i förändringskedjan – att gå från kunskap om LAB till att få alla medarbetare på alla nivåer att tillämpa Lågaffektivt bemötande i vardagen. Författaren, som själv har omfattande erfarenhet av implementeringsarbete, lotsar med van hand och tydliga steg verksamheter av olika slag genom genomförandeprocessen. Boken innehåller steg-för-steg-instruktioner, konkreta berättelser från lyckade implementeringar och dessutom nyttiga checklistor och formulär för dokumentation av processen. Den vänder sig till såväl organisations-, lednings- och medarbetarnivå.

Boken är utgiven på Komlitt förlag men kan även beställas i Lågaffektiva Bokhandeln.

Läs gärna mer om mig och min bakgrund på min LinkedIn profil https://www.linkedin.com/in/jeanette-johansson-%C3%A5nmark-0107aa13/?originalSubdomain=se